Pocket Server PS-3

Univerzálne rozhranie pre prácu s loggermi

Vlastnosti a výhody:

Popis

SebaKMT PocketServer-3 je kompaktné digitálne rozhranie vo vreckovom formáte. Umožňuje využiť ľubovoľný smart phone alebo tablet na prácu so všetkými loggermi z portfóĺia sebaKMT:
- loggery šumu SEBALOG N-3
- dataloggery prietoku a tlaku SEBALOG D-3
- loggery tlaku SEBALOG P-3.

SebaKMT PocketServer-3 ponúka jednoduchú a praktickú možnosť programovania a čítania loggerov, ako aj inštalácie a konfigurácie monitorovacích sietí. V kombinácii s mobilným zariadením a multisenzormi C3 môže dokonca slúžiť aj ako offline-korelátor. V kombinácii s rádiovým rozhraním LOG RI+ a mobilným zariadením môže slúžiť aj na zber dát od loggerov šumu SEBALOG N-3 v režime „patrolovanie z auta“.
Na samotné ovládanie môžu byť použité všetky mobilné zariadenia s prístupom do wifi sietí ako smartfóny alebo tablety, nezávisle od operačného systému.
Na koniec sa namerané dáta prenesú z internej pamäte PocketServera cez USB do počítača a softvéru SebaDataView3 pre prípadné ďaľšie spracovanie a vyhodnotenie.

Obrázky

Ísť späť