TDM 300

Prenosné meranie prietoku

Vlastnosti a výhody:

  • Ideálne na dočasné ambulantné meranie prietoku a tlaku
  • Vysoká presnosť merania (0,3% hodnoty; rozsah do 143 m3/hod)
  • Bezdrôtový prenos meraných dát ku PC
  • Napájanie z interných akumulátorov
  • Integrovaný tlakový senzor
  • Možnosť prispôsobenia na akékoľvek pripojenie
Popis

Prietoková analýza strát za účelom kvantifikácie únikov a identifikácie zón, ktoré najväčšou mierou prispievajú k celkovým stratám; kontrola výdatnosti hydrantov; meranie prietoku a tlaku počas preplachovania potrubí; - to je len niekoľko aplikácií, na ktoré je prenosný induktívny prietokomer TDM 300 ideálnym prístrojovým riešením.

Vradením induktívneho prietokomeru cez bypass pomocou hadíc do meraného obvodu umožňuje presné meranie prietoku a tlaku. Integrovaný datalogger zaznamenáva všetky merané parametre a umožňuje v reálnom čase bezdrôtový prenos dát ku počítaču, za účelom ukladania a spracovania dát. Prídavne je voliteľne možné odosielať dáta cez GSM-sieť na FTP server a pristupovať k ním cez internet prostredníctvom webového rozhrania Seba Cloud.

Obrázky

Ísť späť