vLoc3-Pro-RTK

vLoc3-Pro-RTK

 • Prvý lokátor káblov a potrubí s integrovaným GPS (GNSS) s geodetickou presnosťou na digitalizáciu sietí
 • Interovaný GNSS prijímač, ako ak 4G LTE mobilný modul na prijímanie RTK korekcii z pozemných referenčných staníc (na Slovensku skužna SK POS), garantujúcich najvyššiu presnosť zamerania polohy
 • Jenoduchý zber presných súradníc počas vytyčovania sietí jedným stlačením tlačítka
 • Ukladanie meraných dát do internej pamäte lokátora, nasledným prenosom na PC cez USB.
 • Alternatívna možnosť odosielania meraných dát priamo z miesta merania cez GSM na cloud pre ďaľšie spracovanie
 • Nepotrebujete žiadne prídavné zariadenie (okrem trasovacieho generátora na privetenie trasovacieho signálu na lokalizované vedenie)
 • Konečne komplexné riešenie na zameriavanie inžinierskych sietí do GIS !
Popis

Popis

 

Lokátor vLoc-Pro-RTK obsahuje všetky unikátne funkcie a vlastnosti novej generácie 3D-lokátorov vLoc3:

 • Dve sústavy po 3 cievky pre 3D detekciu magnetického poľa, zaručujúcu presnejšie vytýčenie trasy v zarušenom prostredí súbehov inžinierských sietí.
 • Vektorový lokalizačný režim (tzv. režim "za plotom") umožňujúci trasovať vedenie aj v prípade, ak sa lokátorom neviete dostať priamo nad vedenie.
 • K dispozícii sú trasovacie generátory s vysokokapacitnými LiIon akumulátormi s výkonmi 5 a 10W
 • Voliteľná funkcia TX-Link pre diaľkové nastavovanie generátora z prijímača 
Obrázky

Ísť späť